Tuinbericht

In vruchtbare aarde

Oogst deze week

  • Een haiku
  • Geduld

Omdat ik vandaag niet op de tuin was weet ik nog niet wat er deze week geoogst kan worden. Het tuinbericht waarin je dat kan lezen verschijnt deze week op woensdagavond.

Ik was niet op de tuin omdat ik, samen met mede-tuinder Marja Dijkzeul, deelnam aan het Demeter herfstcongres over Biodynamisch en de ‘vrije’ markteconomie. Waarden toevoegen in plaats van afromen. Het ging over het belang van een landbouw  die zorg voor een vruchtbare aarde centraal stelt. Het ging over vitale voeding  en een landbouw die oog heeft voor de samenhang van alles wat leeft.  Over biodiversiteit en landschapsvreugde. Het ging over eerlijke prijzen en sociale verbanden. Het ging erover hoe biodynamische landbouw daarin verder gaat dan biologische. Onderwerpen waar het op Moestuin Leyduin ook vaak over gaat en waar we vorm aan proberen te geven.

De afgelopen maanden kwamen er vaak mensen op de tuin die vroegen of ze een oogstaandeel konden kopen. Ik vertelde dat we vol zitten en dat er een wachtlijst is voor 2018 waar ze zich voor aan kunnen melden. Ik legde uit dat een oogstaandeel niet alleen gaat over wekelijks groenten halen tijdens het oogstseizoen maar dat je met je  aandeel de tuin samen met anderen mogelijk maakt. Dat velen daar hard voor werken. Niet alleen voor een goede oogst maar ook voor een mooie bloementuin, kruiden, gastvrijheid, samen eten, saamhorigheid en dat dat aandacht verdient. Dat het wel eens kan zijn dat iets op is of er niet zo mooi uitziet en dat ik hoop dat je dan toch de overvloed ziet in plaats van een tekort. Kortom, dat we samen zorgen voor een stukje vruchtbare aarde waar het goed toeven is.

Op de foto  bij dit bericht leest Mariken de Goede, voordat we beginnen met winterrogge zaaien tijdens het oogstfeest, de haiku voor die ze daarvoor schreef.

Breedwerpig zaaien

Op oogstfeest komen samen

Gister, morgen, nu

 

Tot ziens op de tuin,

Marga