Week 14-2020

De tuin deze week De pootuitjes die op 14 maart de grond in gingen hebben ondertussen worteltjes gemaakt waardoor ze nu stevig in de grond zitten. De peulen en kapucijners zijn ontkiemd en […]

Week 13-2020

Het ritme van het teeltseizoen Op 13-3 zaaiden we raapsteel. Omdat we wisten dat er een koude periode aan kwam legden we er vliesdoek overheen (zie de foto bij dit tuinbericht). Vandaag tilde [...]

Week 12-2020

De tuinbonen zitten in de grond, de lente-uitjes zijn gepoot, er zijn capucijners en peulen gezaaid evenals rucola, raapsteel en radijs. De tunnelkassen staan vol met plantgoed. In de opkweekkas [...]