Nieuwjaarstoost

13 december 2023, 15:00 - 16:30

Kom naar de schuur van de moestuin om elkaar een goed 2024 te wensen. Om met elkaar bij te praten, vragen te stellen en te zien hoe het met elkaar gaat. Wellicht een eerste proeverij van de wijn die in 2023 gemaakt is. We hopen dat er voor iedereen een portie boerenkool is om mee te nemen naar huis maar kunnen dat niet garanderen. De kool heeft te lijden onder alle nattigheid van de laatste maanden.