Nieuwe relaties producenten-consumenten

18 november 2017, 14:30 - 16:00

Steeds vaker komt het voor dat mensen direct hun voedsel afnemen bij boeren en tuinders. Hoe kijken deze consumenten tegen duurzame consumptie aan? Op welke vlakken is hun gedrag nog meer veranderd? Is er een andere levensstijl gekomen of juist niet?
In het project “Nieuwe relaties producenten-consumenten” bestudeert het Louis Bolk Instituut, onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, de effecten daarvan.

Leen Janmaat van Louis Bolk heeft mij gevraagd of er bij de deelnemers van Moestuin Leyduin interesse is om aan dit onderzoek deel te nemen. In de bijlage vind je meer informatie. De deadline voor het aanmelden is al verstreken maar desondanks ben je toch welkom.

Na afloop van het gesprek geeft Leen Janmaat een lezing over “Biodynamisch barstensvol leven”. Daarvoor ben je ook welkom als je niet aan het gesprek (focusgroep) deelneemt. uitnodiging-voor-deelname-focusgroep-consumenten-leyduin-3