Aandacht voor de bodem

1 april 2017, 15:30 - 17:30

Zoals elk jaar roeren en verspreiden we aan het begin van het teeltseizoen het koemestpreparaat. We beginnen om 15.30 (eerst een uur roeren, dan het preparaat over het land verspreiden). Als je komt helpen neem dan een stoffer mee. Ik zal vertellen wat ik bijzonder vind aan de BD-landbouw en hoe het preparaat daarin past. Op een bd-tuinderij of boerderij let je op de samenhang tussen aarde, mens, dier, natuur en voel je je onderdeel van een groter geheel. Door het koemestpreparaat staan we stil bij het belang van de aarde (de grond/bodem) die essentieel is voor een gezonde landbouw. En het is een mooi (en gezellig) ritueel om op deze manier het groeiseizoen te verwelkomen.