Tuinbericht

Oogsten laatste week januari

Oogst deze week

  • palmkool
  • boerenkool
  • ui
  • winterpostelein
  • en ook nog wat aardpeer en pastinaak

Afgelopen zaterdag (18 januari) hielden we onze jaarlijkse evaluatiebijeenkomst. Een goed bezochte bijeenkomst waar we het afgelopen jaar de revue lieten passeren en vooruit blikten naar volgend jaar. Alle deelnemers krijgen het verslag toegezonden. Elk jaar zoek ik een woord om het afgelopen jaar te typeren. Voor 2019 gebruikte ik drie woorden: Agriculture Supported Community. Want naast een CSA tuinderij (Community Supported Agriculture) is Moestuin Leyduin ook steeds meer een tuin waar een steeds hechtere gemeenschap ontstaat. Mooi om dat te zien en te ervaren.

Na afloop was er een gezellig samenzijn in de schuur en de gelegenheid om de groenten die nog van vorig jaar overgebleven zijn mee te nemen. Maar net op dat moment ging het hagelen dus ik denk dat veel mensen de oogst aan zich voorbij lieten gaan. Er staat nog steeds wat boerenkool en palmkool op het land, in de kas staat hele mooie winterpostelein en er zijn nog uien, aardpeer en pastinaak. Ben je deze week in de gelegenheid om langs te komen doe dat dan. We zijn op dinsdag 21 en donderdag 23 van half tien tot half vier open en op zaterdag 25 januari van elf tot drie uur.

Van de winterpostelein kan je een lekkere salade maken of roer het door de pasta of rijst als die al van het vuur is.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst presenteerde we voor het eerst ons “duurzaamheidsverslag”. Dat is sinds 2018 verplicht voor grote ondernemingen dus niet voor ons maar wel de moeite waard om er iets over te vertellen.

De afgelopen tijd hebben we veel gesprekken op de tuin over de landbouw en dat daarin veranderingen nodig zijn. Dat gaat niet alleen over boeren maar ook over de consument, de supermarktketens, de banken, politiek die keuzes durft te maken enz. Veel boeren willen best wel anders gaan produceren maar zijn bang voor hun afzet en of ze de kosten die een omschakeling vraagt wel kunnen dragen.

Marja en ik hebben daarom besloten om onze inkoop voor in de keuken (koffie, koekjes, andere etenswaren, schoonmaakmiddelen) te doen bij Odin en Ekoplaza. Bedrijven die gaan voor 100% biologisch met eerlijke afspraken met de boeren die aan hun leveren.

Ik las vorige week dat slechts 3% van het Nederlandse landbouwareaal in gebruik is bij biologische boeren. Wil je meer lezen over de reden waarom boeren het lastig vinden om natuurvriendelijker te gaan produceren lees dan: https://www.groene.nl/artikel/in-de-steek-gelaten

Verder hebben we een offerte opgevraagd voor zonnepanelen. Juist in de zomer als de zon schijnt gebruiken wij veel energie als de beregeningspompen aanstaan. Omdat de schuur waarop we de zonnepanelen zouden willen plaatsen een monumentenstatus heeft moeten we een vergunning aanvragen. Als daar meer over bekend is laten we daar meer over weten. We willen onderzoeken of we de zonnepanelen via crowdfunding onder de deelnemers kunnen financieren.

En we proberen zo min mogelijk (plastic) afval te produceren. Dat is in de praktijk nog best wel lastig merken we. Het helpt al dat jullie zelf zakjes, bakjes enz. mee nemen als je komt oogsten.

Ondertussen is het teeltplan voor 2020 bijna klaar, hebben we al veel bestellingen gedaan (zaad, poot- en plantgoed) en als het land wat droger is gaan de eerste bedden al weer klaar maken. Met zaaien en planten wachten we nog even tot begin maart. In de tweede helft van april hopen we dan het oogstseizoen weer te kunnen openen.